Trendy jako 20/06/2019 o 17:14

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 16.0 11.1 18.5 PnZd 86 1017.3 0.0
5 minut temu 16.1 7.4 22.2 PnZd 86 1017.3 0.0
10 minut temu 16.1 11.1 24.1 PnZd 86 1017.3 0.0
15 minut temu 16.1 9.3 18.5 ZdPnZd 86 1017.3 0.0
20 minut temu 16.2 11.1 18.5 PnZd 86 1017.4 0.0
30 minut temu 16.1 11.1 18.5 ZdPnZd 86 1017.5 0.0
45 minut temu 16.4 13.0 20.4 ZdPnZd 85 1017.6 0.0
60 minut temu 16.5 9.3 22.2 ZdPnZd 84 1017.4 0.0
75 minut temu 16.6 11.1 25.9 PnZd 84 1017.5 0.0
90 minut temu 16.5 11.1 22.2 PnZd 85 1017.6 0.0
105 minut temu 16.7 7.4 20.4 PnZd 84 1017.6 0.0
120 minut temu 16.5 13.0 18.5 PnPnZd 85 1017.7 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w 18/06/2019 17:10
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 21.1 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 95.0 mm (10 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 61.7 mm ostatni miesi±c.
Rok 571.7 mm ( 33 deszczowych dni w tym roku) Rok 41.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 16.9 °C o 14:40 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 17.5 °C o 17:10 Max > 25 °C 1 dzień
Miesi±ć 25.8 °C w 01/06/2019 Najcieplejszy dzień 21.4 °C w 01/01/1970
Rok 32.0 °C w 31/05/2019 Najcieplejsza noc 22.8 °C w 01/01/1970
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 14.6 °C o 04:02 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 15.2 °C o 11:28 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 9.9 °C w 06/06/2019 Najzimniejszy dzień 14.4 °C w 01/01/1970
Rok 5.7 °C w 05/04/2019 Najzimniejsza noc 12.7 °C w 01/01/1970
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1016.6 hPa o 05:02 Dzi¶ 13.1 °C o 04:25
Wczoraj 1010.7 hPa o 00:00 Wczoraj 14.7 °C o 11:28
Miesi±ć  997.0 hPa w 06/06/2019 Miesi±ć  5.9 °C w 06/06/2019
Rok 990.5 hPa w 24/04/2019 Rok 0.6 °C w 05/04/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 95.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 991 W/m2 o 14:35 Dzi¶ 8.6 index o 14:35
Wczoraj 826.0 W/m2 o 14:38 Wczoraj 7.1 index o 14:38

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 9.7 km/h NNO
Poryw 8.0 km/h NNO
Poryw/h 32.2 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 32.2 km/h N o 15:29
Wczoraj 35.4 km/h o 00:00
Miesi±ć 74.0 km/h w 06/06/2019
Rok 94.9 km/h w 25/04/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 18.3 km/h ZdPnZd o 14:00
Wczoraj 24.7 km/h o 00:02
Miesi±ć 51.8 km/h w 06/06/2019
Rok 59.6 km/h w 05/03/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 54.32 km
Miesi±ć 2267.92 km
Rok 21379.90 km