Κανείς σεισμός μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 200 mi αναφέρθηκε τις τελευταίες 7 ημέρες.

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days
USGS World Earthquake Map Legend

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.