אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 4 das,4 horas,11 minutos,19%
זריחת השמש: 07:38
שקיעת השמש: 21:37
אור יום: 13:59:00
זריחת הירח: 12:17 (15/08/2018)
שקיעת הירח: 00:09 (16/08/2018)
חרמש מתמלא
19% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
18/08/2018 09:49
18 אוגוסט 2018 07:49 UTC
26/08/2018 13:57
26 אוגוסט 2018 11:57 UTC
03/09/2018 04:38
3 ספטמבר 2018 02:38 UTC
09/09/2018 20:02
9 ספטמבר 2018 18:02 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2018 17:16
20 מרץ 2018 16:16 UTC
21/06/2018 12:08
21 יוני 2018 10:08 UTC
23/09/2018 03:55
23 ספטמבר 2018 01:55 UTC
21/12/2018 23:23
21 דצמבר 2018 22:23 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display